Historie

Firma Unimatic GmbH byla založena
1. listopadu 1980 v německém
Grub am Forstu Klausem Stöhrem
a Wernerem a Christinou Raps.

Již zanedlouho se stal prostor v ulici
Lichtenfelser Straße nedostatečným.
V roce 1981 došlo k přestěhování do
nynějšího areálu firmy v ulici Rosengasse.

Také v následujících rocích neustále narůstal objem obchodů.

Rozšířením v létech 1999, 2008 a 2010 dosáhl podnik své současné velikosti.

Více než 100 pracovníků ve čtyřech lokalitách vyvíjí a vyrábí montážní a kontrolní přípravky pro vaši potřebu. Dokážeme pro vás realizovat globálně projekty od jednoduchých ručních pracovišť až po komplexní a propojené automaty.

Plochá hierarchie, flexibilní pracovní doba a dobré podnikové klima zajišťují potřebnou motivaci pro náš tým, abychom i v budoucnosti nalezli ta nejlepší řešení vašich požadavků.